Chráněná dílna

Co je náhradní plnění a chráněná dílna


Chráněná dílna nebo též chráněné pracoviště je pracoviště, které zaměstnává minimálně 50% zaměstnanců se zdravotním postižením. Podle § 9 ods. 1 Zákona o zaměstnanosti č.139/2008 jsou to společnosti zaměstnávající občany se zdravotním postižením, kteří:

  • nejsou schopni najít si zaměstnání na otevřeném trhu práce
  • zaškolují se a nebo připravují se na práci
  • pro ohrožení zdraví nejsou dočasně způsobilí vykonávat dosavadní zaměstnání, když pro ně zaměstnavatel nemá jiné vhodné uplatnění

V takové chránění dílně jsou pracovní podmínky  včetně nároků na pracovní výkon přizpůsobené zdravotnímu stavu občanů se zdravotním postižením.

Co získáte spoluprácí s naší chráněnou dílnou PW?

Každá firma na Slovensku, která zaměstnává víc jak 20 zaměstnanců, musí ze zákona zaměstnávat i lidi se zdravotním postižením, a to minimálně v počtu 3,2% u celkového počtu zaměstnanců. Jestli z nějakého důvodu není možno vytvořit znevýhodněným občanům pracovní místo, tak je společnost povinna platit 1x ročně pokutu/odvod.

 

Neplaťte pokutu, využijte služby chráněné dílny

PW Logistics Slovakia s.r.o. je výborným partnerem pro střední a velké společnosti, které zadáním zakázky chráněné dílně uštří značné množství finančních prostředků. Tyto finanční prostředky jsou vynaložené efektivně a hospodárně, poskytují zaměstnavatelům protihodnotu služeb či polygrafické výroby.

Společnost PW Logistics Slovakia s.r.o. získala statut chráněné dílny v roce 2009. V roce 2019 jsme se transformovali na tzv. Sociální podnik. Aktuálně zaměstnáváme 10 občanů se sníženou zdravotní schopností.

Jestli patříte mezi takové společnosti, máme pro Vás řešení. Tato spolupráce je výhodná pro obě strany. Jestli využijete služby, za které nemusíte odvádět pokutu státu a navíc dáte práci zdravotně znevýhodněným občanům. Náhradní plnění je výhodnější jak platit státu odvody.

© 2020 PW Logistics Slovakia s.r.o. All Rights Reserved